De start van het jeugdorkest
In de periode rond 1976 is de brassband een jeugd/leerorkest begonnen. Later werd dit ook wel het B-orkest genoemd. Op dit moment noemen wij het leerorkest "Door de Bogt". Ruud Nawijn, een fantastisch euphoniumspeler was de eerste dirigent, later gevolgd door mevrouw H. Kompas en Carolien Tuitel.

Lesgeven
Aanvankelijk werden de jeugdleden door eigen leden opgeleid. De heren Anton Semler, Ernst de Jager, Jan Dijkstra, Jandirk Rozemuller, Jan Geus en Frits Keuper hebben zich met die opleiding in de voormalig Prinses lreneschool beziggehouden. In die tijd dat de leden zelf les gaven werd er twee maal per jaar een open dag gehouden waarop de leerlingen konden laten horen wat de vorderingen waren. De belangstelling van de ouders was altijd verheugend. Nadat de muziekschool in Hoorn was opgericht, werden de toekomstige muzikanten daar opgeleid. "Goede wijn behoeft geen krans" aldus sprak de heer Dijkstra over Theo Visser die in 1981 het orkest overnam. Onder zijn bezielende leiding bloeide het jeugdorkest uit tot een volwaardige jeugdbrassband. Het gevolg hiervan was dat ook voor dit orkest een bepaald niveau noodzakelijk was en dus werd er een leerlingengroepje opgericht, het C-orkest. Rond deze tijd werden diverse jeugdweekenden georganiseerd naar o.a. Schoorl en Drenthe.

Diverse dirigenten
Na Theo Visser volgden Huub Robeerts en Ellen de Moel, elkaar met korte tussenposen op waarna het tijdperk Maria Pennekamp aanbrak. Met leuke vlotte populaire muziekstukken werd meerdere malen deelgenomen aan het LOF, Leerling-Orkesten-Festival in Heiloo. Naast de donateurconcerten werden ook diverse concertjes, een jeugdweekend in Groet en bowlingavonden voor de jeugd georganiseerd.

Wouter Hakhoff is van 1991 tot de opheffing van het orkest in 1994 dirigent geweest. De aanwas van nieuwe leden liep sterk terug. De ouder wordende jeugdleden kwamen in het A-orkest en bleven tevens het jeugd/leerorkest ondersteunen. Tijdens het laatste concert waren er bij het jeugd/leerorkest nog maar twee leden die nog niet in het A-orkest speelden, waarna het orkest is opgeheven.

Begin de 21e eeuw heeft de Hoornse Brassband weer jeugdige aanwas. Hiervoor is dan ook in 2003 een nieuw jeugd/leerorkest opgericht. Onder bezielende leiding van Frits Keuper speelt de jeugd leuke stukken en hebben zij zelfs meegedaan aan een solistenconcours. Echter na enkele jaren stroomden alle jeugdleden door naar het grote orkest waardoor het jeugd/leerorkest in 2005 tijdelijk is opgeschort.

Een nieuwe start
Na enkele jaren van actieve ledenwerving via open dagen en concerten in verschillende wijken van de gemeente, is het gelukt om in 2012 opnieuw te starten met een jeugd/leerorkest. Onze toenmalige dirigent, Erwin ter Bogt, heeft hier heel veel tijd en energie ingestoken, vandaar de nieuwe naam: "Door de Bogt".
Momenteel staat het leerorkest "Door de Bogt" onder leiding van Gertjan Loot.
Voor meer informatie over het leerorkest klik hier.