Rechtspersoon
Om voor subsidie in aanmerking te komen moest de brassband rechtspersoon worden, dus een keuze maken tussen 'vereniging' of 'stichting'. De keus viel op de verenigingsvorm. Vanaf dat moment is er sprake van "De Hoornse Brassband".

Geld
Subsidies waren echter niet voldoende om de aanschaf van nieuwe instrumenten te kunnen financieren en daarom moest de Brassband een geldlening afsluiten. Omdat de gemeente geen garantie maar wel een subsidie in het vooruitzicht stelde, stelden de heer Van den Hurk en de heer Dijkstra zich garant voor de betaling van de rente en aflossing. (Dit ging om een bedrag van ongeveer 25.000 gulden wat voor de heer Dijkstra bijna tot een echtelijke ruzie heeft geleid, want daar stond moeder de vrouw niet bepaald achter!). Vanaf de beginperiode tot op heden heeft de band veel steun van het Kerkenarmenfonds dat tegen aantrekkelijke condities geld leende en soms een bedrag schonk voor de aanschaf van instrumenten.

Leden
De band ging vervolgens op zoek naar nieuwe leden. Het verhaal gaat dat Jan Dijkstra, die bij de gemeente Hoorn in diens was, de dossiers van de nieuwe inwoners van Hoorn bekeek om te weten te komen wat hun hobbies waren. Muzikant? Dan werden ze gelijk ingelijfd bij de Brassband. Gelukkig voor de band was Hoorn een groeigemeente!

Puntjes op de "i"
De heer Van der Hurk stond in 1974 als dirigent voor het orkest. Als de band moest optreden kwam de heer Rieuwert Blok een aantal repetities voor het concert om de puntjes op de "i" te zetten. In die periode ging de band over op Engelse Brassbandmuziek.

Spanning
Tegen het einde van 1976 ontstonden spanningen binnen de vereniging welke een voortvloeisel waren uit het verschil van inzicht tussen de heer Dijkstra en de heer Van den Hurk inzake het repertoire. De inbreng van en de contacten met de heer Van der Hurk voor de verdere opbouw van de Brassband zijn hierdoor helaas beëindigd.

Nieuwe dirigent
In 1976 werd de heer H. van Bruggen dirigent die voor een vergoeding van fl. 25,00 per repetitie de muzikale leiding overnam. Op 22 april 1977 werd onder zijn leiding het eerste donateursconcert gegeven samen met het "Hoorns Harmonie Orkest" waar de heer Van Bruggen euphonium speelde.

Concoursen
Ook in 1977 liet de band voor het eerst van zich horen op een concours. Omdat de band nog nooit was ingedeeld in een klasse startte ze in de vierde afdeling van de bond. De vereniging had zich aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Christelijke Muziek-verenigingen, de NFCM. Dit had als voordeel dat de voorzitter van de NFCM zich via de provincie kon inspannen voor een provinciaalsubsidie hetgeen dan ook meerdere malen gelukt is.

Scholen
Jan Dijkstra had via zijn werk bij de gemeente veel contacten met de "schoolhoofden" en daardoor gaf de Brassband geregeld concerten op diverse scholen. Natuurlijk ook om de kosten te drukken. In het begin was dat met "bal na", maar al gauw bleek dat Jan met de openingdans tevens de slotdans uitvoerde. Dat "bal na" werd dus alweer spoedig geschrapt!