Op zondag 17 juni willen wij graag weer onze medewerking verlenen aan de oecumenische kerkdienst, die bij goed weer gehouden wordt op de Roode Steen in Hoorn. 
Bij slecht weer is de kerkdienst in de RK Kerk St. Cyriacus en Franciscus, ook wel de Koepelkerk, aan het Grote Noord in Hoorn.
Aanvang kerkdienst 10:30 uur.